Open middag

Wil je kennis maken met de bewoners van De Nobele Hoeve? Leren over de bijzondere karaktereigenschappen van ieder dier? Zwaaien naar de biggen van Babette’s Biggen Bos? En luisteren naar de prachtige verhalen die Margarit over de jaren heeft verzameld? Dat en nog meer kan op onze open middag.

 

 

Deze open middag, is echter niet zo maar een middag. Bij aankomst om 13.00 ontvangt Margarit je en wordt er een oefening gedaan om te aarden en te verstillen. Verstillen om uit het willen te komen. Het willen moet afgebroken worden om in het rijk der dieren de lessen te leren die aanwezig zijn.

 

Margarit zal middels een vertelling je deelgenoot maken van de bijzondere werkwijze op De Nobele Hoeve. Ze zal laten zien hoe je een veilige en rustige leefomgeving kunt creëren voor niet menselijke dieren; door te leren niets te willen en volledig aanwezig te zijn, krijgt een dier de ruimte om zijn eigenheid te ervaren en uit te drukken.

 

Margarit zal vertellen over de mogelijkheid om op een harmonische wijze met de niet menselijke dieren samen te leven en -werken en hoe je kunt leren zien wat een dier echt nodig heeft. De dieren zijn er niet voor ons, ze zijn er niet om ons te bevestigen en dat gegeven en die beoefening opent een heel spectrum van mogelijkheden. Die mogelijkheden heeft Margarit tijdens haar bijzondere levensreis leren zien en toepassen met prachtige gevolgen.

 

Zodra je het Nobele Hoeve erf betreedt, maak je deel uit van de hele kudde. Je stapt de leefomgeving van de dierlijke bewoners binnen. Middels een oefening die Margarit begeleidt, kun je leren in een dimensie te verwijlen die het mogelijk maakt contact te leggen en te communiceren met het dier.

Hierna kan de rondleiding beginnen. Gedurende de rondleiding kun je kennis maken met ieder dier op het landgoed. Margarit vertelt over ieders achtergrond, karakter en bijzondere levensloop. We begrijpen dat er een behoefte kan ontstaan om met de dieren te knuffelen. Desalniettemin kiezen we er op De Nobele Hoeve voor om dit niet te doen. Dit omdat De Nobele Hoeve er in eerste instantie is voor de dieren. En wij mensen zijn degenen die observeren, aanschouwen en van ze kunnen leren. De hierboven genoemde oefening helpt daarbij. Het kan zijn dat een dier daardoor toenadering zoekt en dat is prachtig. Dan kan er een uitwisseling plaatsvinden. Het dier heeft daar dan voor gekozen. Wij kunnen op onze beurt vervolgens aandacht en liefdevolle vriendelijkheid geven zonder te knuffelen, maar met een liefkozend gebaar of geluid.

 

Vervolgens sluiten we af met een lekker vegan hapje en drankje. Dan is er tevens de mogelijkheid om vragen te stellen en over de ervaring met elkaar uit te wisselen.

 

Ons doel met van deze middag is de mogelijkheid te bieden om echt contact te leren maken met ieder dier, om zo ieder dier als individu te leren zien en daarmee hun bijzondere eigenheid en karakter. We hopen hiermee een hartverwarmende ervaring te bezorgen. Een die hopelijk nog een lange tijd of nog mooier de rest van je leven bij zal dragen aan het bouwen van vriendschappen met de niet menselijke bewoners van deze aarde.

 

Let Op: De open middag vindt normaal gesproken plaats op iedere laatste zaterdag van de maand. Echter vanwege de coronamaatregelen die zijn ingegaan op dinsdag 29 september 2020 zijn we genoodzaakt alle bijeenkomsten tot nader order af te gelasten. Houd onze website and Facebook in de gaten voor meer informatie.

 

Het adres van De Nobele Hoeve is:
Strijbeekseweg 34, 4856 AB Strijbeek, Nederland

 

We zien je graag op onze open middag! Tot dan!