Contact & Info

Contact & Info

Stichting de Nobele Hoeve is opgericht op 31 mei 2017.

GEGEVENS                                                                      BESTUUR

Strijbeekseweg 34                                                      Voorzitter – Mw. Margarit Gerrits

4856AB Strijbeek                                                        Secretaris – Mw. Dionne Deij

Tel 013 – 211 55 00                                                     Penningmeester – Mw. Margarit Gerrits

NL49TRIO 0338 6348 86                                           Het bestuur ontvangt geen beloning

Web www.denobelehoeve.nl

Mail info@denobelehoeve.nl

KvK 68877145 / RSIN 857628951

  

De stichting krijgt ook ondersteuning van vrijwilligers voor verzorging van de dieren en onderhoudswerkzaamheden.

Verslag uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording  nog n.v.t., deze worden in het jaarverslag van 2018 verwerkt.

Ons logo mag worden overgenomen op uw website mits u daar ook de link van de website van de Nobele Hoeve aan koppelt.