Van fokstiertje naar bofstiertje

Willem kwam als stierkalfje van 11 dagen bij ons op de Nobele Hoeve. Hij zou eigenlijk op zijn tiende dag naar de mesterij worden gebracht, maar hij is ternauwernood gered. Willem is één van de 1.900.000 kalfjes die jaarlijks in Nederland en België worden geslacht.

Koeien zijn zoogdieren en dus moet een koe elk jaar een kalfje krijgen om melk te kunnen produceren voor de zuivelindustrie. Ongeveer de helft van al deze kalfjes zijn stiertjes, die zelf natuurlijk geen melk kunnen produceren en daarom niet van waarde zijn voor de zuivelindustrie. Deze stierkalfjes worden samen met een deel van de vrouwelijke kalfjes opgehaald, vetgemest en na enkele maanden geslacht voor de vleesindustrie.

De moederkoe moet elk jaar toezien hoe haar kalfje vrijwel gelijk na de geboorte wordt weggehaald, na een dracht van 9 maanden. Het scheiden van moeder en kalfje is voor beiden erg traumatisch. De moederdieren en kalfjes mogen bijna geen tijd met elkaar doorbrengen, de moeder mag niet voor haar kalfje zorgen en het kalfje krijgt niet de verzorging die het eigenlijk nodig heeft. Het kalfje krijgt kunstmelk en de echte melk gaat naar de mensen. Zodra de moederkoeien niet meer voldoende melk produceren, worden zij ook geslacht. De moederdieren zijn dan gemiddeld 5,5 jaar oud, waar koeien een leeftijd kunnen bereiken van wel 20 jaar.

Ook Willem is kort na zijn geboorte bij zijn moeder weggehaald. Hoewel wij zijn moeder niet kunnen vervangen, laten we hem met veel toewijding in liefde en veiligheid opgroeien. Willem kan wel 20 jaar oud worden en om hem een gelukkig leven te bieden op de Nobele Hoeve is meer nodig dan alleen liefde. Wil je helpen om Willem te ondersteunen in zijn leven op de Nobele Hoeve, steun dan onze stichting.

 

 

Willem is een bofstiertje en met jouw hulp zorgen we ervoor dat Willem altijd een bofstiertje blijft.

Je kunt Willem op afstand financieel adopteren vanaf €5,00 per maand.