Winterse Lente Perikelen

Volgens de astronomie start op het Noordelijk halfrond op 21 maart de lente.

De astronomie is een wetenschap die zich bezighoudt met de observatie en de studie van alle fenomenen buiten de atmosfeer van de Aarde. Binnen deze leer worden wetmatigheden toegekend aan onder andere sterren en planeten. Het is een leer van wiskunde en natuurkunde, een leer om sense te maken van de wonderlijke wereld boven ons hoofd. Het mooie aan dieren is dat zij geen sense hoeven te maken van de wereld boven ons hoofd, of om ons heen. Ze zijn de wereld om ons heen. En daarmee reageren ze heel fijngevoelig op iedere verandering binnen de atmosfeer en daarbuiten.

Zo kan Margarit duidelijk opmerken aan de dieren op De Nobele Hoeve wanneer er een kanteling is in de natuur. Iets dat wederom ook deze winter weer duidelijk waarneembaar was. Waar mensen wellicht door hun zintuigen ervoeren dat het winter was, door kouw, wind en grauwigheid, werden de dieren via andere wegen geprikkeld door natuurlijke invloeden. Al op het moment dat de dagen begonnen te lengen, waren er kleine veranderingen merkbaar. Die veranderingen werden groter en duidelijker begin februari, vanaf de Maria Lichtmis.

 

 

 

 

Willem, de schapen, de biggen, Mila en Eefje en Finn, allen kregen de behoefte om te ontsnappen. Hekken moesten doorbroken worden en nieuwe paden ontdekt. Hun lijven begonnen allerlei wonderlijke uitspattingen te maken. Zelfs Joep kon het niet bedwingen. Ineens uit het niets begon hij vreugdesprongetjes te maken, er kwam zelfs een pirouetje aan te pas. Margarit had dit nog niet eerder bij Joep gezien en haar hart maakte eveneens een sprongetje van vreugde. Hij was zo blij en dat moest geuit worden. Het gaat er hierbij niet zozeer om dat het warmer wordt, het is de terugkeer van het licht dat ook de terugkeer van energie en blijdschap betekent bij de dieren. Ze laten hun winterlijfje letterlijk los, want ook hun haren vallen meer uit. Ze worden daarmee dus niet alleen emotioneel, maar fysiek ook lichter. Hun lichamen dansen op de nieuwe herdane levenskracht en soms zijn ze daardoor niet te houden.

 

En zo galoppeerde lieve eigenwijze Finn ineens op het fietspad. Een fietser klopte aan bij De Nobele Hoeve; ‘mevrouw is dit paardje van u?’ zei zij met een bezorgde blik. Margarit wist meteen hoe laat het was, en knikte eveneens bezorgd. Niet dat Margarit echt bezorgd was, want tja zo is Finn. Hij gaat nooit weg, hij heeft gewoon de behoefte om even de bloemetjes buiten te zetten. En dus met een innerlijke glimlach begeleidde Margarit Finn weer naar zijn veilige weitje dankbaar te zien hoe vrij dit wezen zich voelt. Die hekken zijn er namelijk natuurlijk niet voor hem. De dieren zijn niet van Margarit. Bij De Nobele Hoeve zijn de dieren van zichzelf en staan de hekken er enkel om ze voor de menselijke maatschappij te beschermen, omdat die nog niet is zoals we dat zouden wensen.

 

 

De mensheid heeft de wereld afgemeten, berekend en in concepten gegoten. Hekken zijn geplaatst en grenzen zijn aangelegd. Sommige kaders zijn wellicht handig om effectief dingen te kunnen doen, afspraken te maken en om ons een gevoel van overzicht te geven. De dieren en de planten laten ons echter iets anders zien. Ze laten ons zien dat er een wereld is voorbij het construct dat we hebben gecreëerd, voorbij de maakbare maatschappij, voorbij de metingen en systemen, en voorbij de woorden. Dat in de winter de lente, zomer en herfst verweven zijn. Dat tijd en ruimte alleen in ons brein bestaan. Dat de donkerte er alleen maar is, omdat zij gezien wil worden door het licht. Dat licht bestaat omdat de donkerte ook een plek heeft. Dat vriendschap voorbij vorm gaat. Dat leven en dood van even grote waarde zijn, omdat ze elkaar dienen. En dat het ene uiteindelijk altijd weer terugvloeit in het andere.

 

Bovenal leren de dieren ons dat niets nooit één ding is. Een belangrijk gegeven voor deze tijd. Dus laten we openstaan voor alle nuances en voorbij de woorden de liefde vinden.

 

 

 

 

Wil je De Nobele Hoeve en haar dieren ondersteunen?

Dat zou geweldig zijn. De Nobele Hoeve wordt financieel ook hard getroffen door het Coronavirus. Daarom vragen we de laatste tijd vaker of je misschien mee wilt doen met Teaming. Teaming houdt in dat je iedere maand 1 euro doneert. Hoe meer mensen meedoen hoe meer euro’s voor de dieren. Teaming is veilig en ze betalen de volledige euro uit. De Nobele Hoeve is hier ENORM mee geholpen. Teamer worden? Dat kan hier.
 Een donatie is natuurlijk ook zeer welkom. Dat kan hier.