EEN SANCTUARY VOOR MOEDER AARDE

Het woord sanctuary is afgeleid van het Latijnse woord sanctus dat heilig betekent. Heilig duidt weer op heel, heelheid en wordt gebruikt als aanduiding van iets waaraan een verheven waarde wordt toegekend.

En heilig of waardevol voor ons is al het leven. Van worm tot bij, van varken tot mens, van paardenbloem tot eik. We erkennen verschil in het uiterlijke, maar zien gelijkwaardigheid in de essentie van de levensvorm. We vinden onze gelijke in de ogen van een varken, we zien de afhankelijkheid van ons bestaan in het werk van bestuivers en microben en zijn onder de indruk van de cocreatieve uitwisseling tussen schimmels en bomen waardoor wij kunnen ademen. Het levensweb zit zo geniaal in elkaar, de levensvormen zijn zo prachtig en de wegen tot het uiteindelijke bestaan van een kloppend hart ondoorgrondelijk. Daar gaan wij van en voor op onze knieën.

Op De Nobele Hoeve geloven we niet in 1 Godsmens, maar in het Goddelijke dat door ons allemaal stroomt. Het Goddelijke dat geen oordeel kent en alleen maar liefde is. Die transformatieve kracht die als we het toelaten de verheven waarde in onze harten voelbaar maakt en door alle meningen, normen en kaders heenbreekt.

De Nobele Hoeve is dan ook een sanctuary in die betekenis van het woord. Een plek dat het heilige leven huist in allerlei vormen. We redden dieren uit erbarmelijke omstandigheden en geven ze ruimte om in liefde en rust zichzelf te leren kennen, maar we bieden ook ruimte aan de impulsen van Moeder Natuur. We zijn geen eigenaar van deze plek, maar hoeders en dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee, verantwoordelijkheid om alle wezens die hier wonen, groot en klein zo goed mogelijk te ondersteunen. Het betekent in veel gevallen dat we een stapje terug doen. Dat we vooral niet teveel doen. Dat we ons niet teveel bemoeien. Natuurlijk zijn we er volledig voor de dieren, maar ook bij de dieren merken we dat het beter met ze gaat wanneer wij onszelf niet projecteren, maar juist ruimte geven zodat het individu zichzelf kan ontdekken. Het betekent eveneens dat we niet aan het tuinieren zijn op het land. We houden bij, we ondersteunen, maar we zijn niet bezig met ‘mooi maken’. Mooi is het al. De schoonheid zit ‘m in de vrijelijk expressie van een natuurverschijnsel. Daar hoeft geen laagje mens overheen. En het gaat verder, dieper, letterlijk. De bodem in.

Het hoeden van grote dieren heeft implicaties voor de bodem. We hebben land, maar niet zoveel land om voldoende te kunnen afwisselen zodat de bodem in balans blijft. Om een idee te geven. Een paard behoeft en verdient 1 hectare. Een varken behoeft en verdient 1 hectare. De rekensom laat meteen het te kort schieten van ons mens zien richting de dieren die we ter dood hebben veroordeeld in dat gruwelijke voedselsysteem. En wij vangen dieren op uit dat systeem. En dus op het stuk dat we beschikbaar hebben voor de paarden en stieren wordt wat afgegraasd en gelopen. Om te zorgen dat er voldoende graasmogelijkheden blijven en de bodem gezond blijft, werken we niet met drijf- of kunstmest zoals helaas nog vaak gebeurt, maar voeden we om de zoveel jaar de bodem juist met lavameel. Lavameel zorgt ervoor dat de zuurtegraad naar beneden gaat en dat het gras sterkere wortels krijgt zodat het beter water kan vasthouden. Dat laatste zorgt er vervolgens weer voor dat het gras beter tegen extreme droge en natte periodes kan. Uiteindelijk hopen we hiermee de bodem te ondersteunen in het herstellen en in balans blijven.

Ook zijn op ons erf kruiden zoals brandnetels en paardenbloemen zeer welkom. Ze willen groeien op het land en alleen dat is voor ons al voldoende reden om dat stapje terug te doen en ze te laten. Ze zijn er natuurlijk om een reden. Ze bieden ondersteuning aan de structuur van de bodem en het bodemleven en bieden ons en de dieren voedsel en medicijn. Doordat er diversiteit is in het groenaanbod door onze ‘aanpak’ kunnen de paarden weer genieten van een hapje brandnetel, een hapje braamblad, een hapje paardenbloem en een hapje wilg. Paarden en runderen zijn geen graseters, ze zijn de begrazers van een heel divers palet aan groen. In het wild kunnen ze op die manier bijdragen aan een rijk en gebalanceerd landschap en wordt hun eigen lijf eveneens ondersteund met een diversiteit aan mineralen, vitamines, bitterstoffen, slijmstoffen, etc.

Op de plekken waar de varkens wonen gaat dat minder, maar daarentegen zorgen zij voor het luchtig houden van de bodem. In ruil houden wij weer een aantal plekken op het land vrij van onze dieren zodat daar juist inheemse bomen en struiken kunnen groeien wat weer een sanctuary biedt voor onder andere vogels en insecten. Vogels die hun nesten bouwen van de ruiharen van de varkens, paarden en stieren. Cocreatie ten top.

We beseffen ons dat we de natuur niet kunnen nabootsen, daarvoor is het te briljant. Ook heeft het houden van relatief veel dieren op een relatief klein stukje land gevolgen voor de natuurlijkheid van dat land. Juist daarom werken we er zo hard aan om heiligdommen te creëren. Laten we ons juist zo veel mogelijk inspireren door de diversiteit en rijkdom van de natuur. En hopen we op die manier zoveel mogelijk terug te geven aan de bodem en aan de meer dan menselijke wereld. Met als gedroomd effect dat De Nobele Hoeve een sanctuary is voor zoveel mogelijk leven.

 

 

 

 

Wil je De Nobele Hoeve ondersteunen?

Dat zou geweldig zijn. De Nobele Hoeve wordt financieel ook getroffen door de nasleep van het Coronavirus, de oorlog in Oekraïne en economische instabiliteit. Daarom vragen we de laatste tijd vaker of je misschien mee wilt doen met Teaming. Teaming houdt in dat je iedere maand 1 euro doneert. Hoe meer mensen meedoen hoe meer euro’s voor de dieren. Teaming is veilig en ze betalen de volledige euro uit. De Nobele Hoeve is hier ENORM mee geholpen. Teamer worden? Dat kan hier.
 Een donatie is natuurlijk ook zeer welkom. Dat kan hier.